דיון: מה אתם חושבים על שונות בין תלמידים?

"חינוך לכל – ולכל אחד", מקפל בתוכו קונפליקט בין
ערכים מצד אחד – ערך השוויון, דהיינו הרצון לדאוג לכך שלכל הילדים תהיה גישה לחינוך
איכותי, ומצד שני – ערך המימוש העצמי של הפרט, דהיינו מתן האפשרות לכל ילד להביא את
כישוריו ואת תחומי התעניינותו לידי ביטוי.

דיון: מה אתם חושבים על שונות בין תלמידים?

"חינוך לכל – ולכל אחד", מקפל בתוכו קונפליקט בין
ערכים מצד אחד – ערך השוויון, דהיינו הרצון לדאוג לכך שלכל הילדים תהיה גישה לחינוך
איכותי, ומצד שני – ערך המימוש העצמי של הפרט, דהיינו מתן האפשרות לכל ילד להביא את
כישוריו ואת תחומי התעניינותו לידי ביטוי.

מה דעתכם בנושא?

כתיבת תגובה